Pressmeddelande

Mottagande av stämningsansökan

Mangold har mottagit en stämningsansökan med krav som bedöms vara grundlöst.

Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) har fått kännedom om en stämningsansökan från SEAL Capital AB som påstår sig ha en fordran mot Mangold om ca 0,9 MUSD jämte ränta. Mangold anser kravet vara grundlöst och avser att bestrida det och kräva ersättning för sina kostnader för att hantera kravet. Målet kommer att prövas vid Stockholms ringsrätt.

Dokument