Regulatoriskt pressmeddelande

Mangolds Head of Structured Investments slutar

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangolds Head of Structured Investments slutar" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70