Regulatoriskt pressmeddelande

Mangolds CFO lämnar bolaget

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangolds CFO lämnar bolaget" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument