Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold utser ny Head of Structured Investments

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold utser ny Head of Structured Investments" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70