Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold tar upp ett evigt förlagslån

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold tar upp ett evigt förlagslån" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument