Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold tar upp ett evigt förlagslån

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold tar upp ett evigt förlagslån" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70