Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold rekryterar ny CFO

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold rekryterar ny CFO" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70