Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold rekryterar ny CFO

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold rekryterar ny CFO" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument