Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold ingår avtal om förvärv av Invest Kapitalförvaltning

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold ingår avtal om förvärv av Invest Kapitalförvaltning" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument