Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold har mottagit krav

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold har mottagit krav" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument