Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold förstärker ledningsgruppen

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold förstärker ledningsgruppen" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument