Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold erhåller nytt tillstånd

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold erhåller nytt tillstånd" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70