Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold Delårsrapport Q3 2020

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold Delårsrapport Q3 2020 " från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70