Pressmeddelande

Mangold betalar ut 1,6 miljoner kronor i fondkickbacks till sina kunder

Mangold strävar ständigt efter att vara det kundvänliga och attraktiva alternativet för sparandelösningar. Som ett viktigt led i detta arbete beslutade Mangold redan 2021 att betala tillbaka alla fondprovisioner direkt till kund för både värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.

Som kund hos Mangold får du tillbaka pengar för fondernas förvaltningsavgifter, vilket andra aktörer behåller själva. Under tredje kvartalet i år medförde det att Mangolds fondkunder fick en återbäring om 1,6 miljoner kronor direkt till sina konton.

Mangold erbjuder därutöver kostnadsfria depåer samtidigt som vi inte tar ut några förvarings- eller flyttavgifter för fondsparande. Vi tillhandahåller även 0,6 % ränta för kontanta medel på såväl depå, försäkring som ISK.

”Mangold arbetar konstant för att ligga i framkant för kostnadseffektiva och kundvänliga sparandelösningar. Då flertalet aktörer fortfarande inte betalar ut kickback till sina kunder, samt har kvar en nollränta trots den höjda styrräntan, kan vi se en trend att sparare nu ser över sin sparandesituation. Vi hoppas genom vårt attraktiva erbjudande få möjlighet att hjälpa fler kunder som nu sitter med dyra förvaringslösningar till förmånligare, mer attraktiva och långsiktiga sparalternativ.” – säger Per-Anders Tammerlöv, VD på Mangold.