Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold beslutar om att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm Main Market

Styrelsen för Mangold AB (publ) har beslutat att initiera en ansökningsprocess för notering av Mangolds aktie på Nasdaq Stockholm Main Market. Beslutet är en avsiktsförklaring och enligt den preliminära tidsplanen kommer en ansökan till Nasdaq att lämnas in under det tredje kvartalet i år.

”Det är glädjande och efterlängtat att vi nu, med den tillväxt och lönsamhet vi har, kan ta det här steget mot en eventuell flytt till Nasdaq Main Market. Vi har vuxit kraftigt sedan vi grundades 2000 och gått från en liten aktör i branschen till att nu locka till oss fler och fler investerare. Vi ser fram emot att kunna välkomna fler aktieägare som vill vara med på vår tillväxtresa”, säger Per-Anders Tammerlöv, vd på Mangold.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CEST den 23 juni 2021.