Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold Årsstämmokummuniké 2018

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold Årsstämmokummuniké 2018" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument