Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold Årsredovisning 2023

Mangold publicerar i dag, den 16 april 2024, bolagets årsredovisning för 2023.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Mangolds webbplats https://mangold.se/investor-relations/ och är även bifogad som PDF-bilaga.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.00 CEST den 16 april 2024. Publicerad rapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/

Dokument