Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold Årsredovisning 2021

Mangold publicerar i dag, den 16 mars 2022, bolagets årsredovisning för 2021.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Mangolds webbplats https://mangold.se/investor-relations/ och är även bifogad som PDF-bilaga.

Denna information är sådan som Mangold är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. För mer information om Mangold hänvisas till https://mangold.se