Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Bokslutskommuniké 2017

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold AB Bokslutskommuniké 2017" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70