Regulatoriskt pressmeddelande

Förslag till utdelning i Mangold AB

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Förslag till utdelning i Mangold AB" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70