Regulatoriskt pressmeddelande

Förslag till utdelning i Mangold AB

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Förslag till utdelning i Mangold AB" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument