Pressmeddelande

Förslag till styrelsesammansättning inför årsstämma

Ett pressmeddelande "Förslag till styrelsesammansättning inför årsstämma" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument