Pressmeddelande

Avslag på ansökan om tillstånd att driva bankrörelse

Ett pressmeddelande "Avslag på ansökan om tillstånd att driva bankrörelse" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70