Regulatoriskt pressmeddelande

Avsiktsförklaring förvärv Resscapital AB

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Avsiktsförklaring förvärv Resscapital AB" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument