Regulatoriskt pressmeddelande

Ändrat rapporttillfälle för delårsrapport kvartal 1 2017

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Ändrat rapporttillfälle för delårsrapport kvartal 1 2017" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument