Regulatoriska pressmeddelanden

Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB bokslutskommuniké 2022

Januari–december 2022 jämfört med januari-december 2021 · Provisionsnettot uppgick till 212,2 (238,5) mkr · Räntenettot ökade till 20,3 (15,8) mkr · Resultat från andelar i intressebolag ökade till 16,4 (8,5) mkr · Nettoresultat av finansiella transaktioner utgjordes av Nowonomics -36,9 (34,6) mkr och eget lager -67,3 (73,4) mkr · Periodens resultat uppgick till -20,5 (113,2) mkr

Regulatoriskt pressmeddelande

Förändring i Mangolds Ledningsgrupp

Från och med den 1 mars 2023 tar Mangold Fondkommission ABs (”Mangold”) nya General Counsel, Oscar Hagman plats i Ledningsgrupp.

Juli – September · Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (65,1) mkr · Provisionsnettot uppgick till 53,9 (58,6) mkr · Räntenettot ökade till 5,2 (3,7) mkr · Resultat från andelar i intressebolag uppgick till 3,1 (3,4) mkr · Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 215 (189) · Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -7,7 (52,9) mkr varav Nowonomics AB utgjorde 1,6 mkr Januari – September · Provisionsnettot uppgick till 165,2 (169,7) mkr · Räntenettot ökade till 13,8 (11,7) mkr · Resultat från andelar i intressebolag ökade till 16,9 (5,7) mkr · Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -88,9 (112,6) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -38,9 mkr · Rörelseresultatet uppgick till -19,9 (114,4) mkr

Snabbfakta om Mangold

Mangold Fondkommission erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner genom de två segmenten Investment Banking och Private Banking.

Bolaget har sedan det grundades 2000 vuxit kraftigt och gått från den lilla uppstickaren i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom flera av sina tjänsteområden.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Mangold.

Det saknas specifika Cookie-inställningar för att denna funktionalitet ska vara aktiverad.