Regulatoriska pressmeddelanden

Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport Juli – September

Ett regulatoriskt pressmeddelande ”Delårsrapport Juli – September” från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport April – Juni

Ett regulatoriskt pressmeddelande ”Delårsrapport April – Juni” från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport Januari – Mars

Ett regulatoriskt pressmeddelande ”Delårsrapport Januari – Mars” från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämmokommunike 2014

Ett regulatoriskt pressmeddelande ”Årsstämmokommunike 2014” från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Snabbfakta om Mangold

Mangold Fondkommission erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner genom de två segmenten Investment Banking och Private Banking.

Bolaget har sedan det grundades 2000 vuxit kraftigt och gått från den lilla uppstickaren i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom flera av sina tjänsteområden.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Mangold.

Det saknas specifika Cookie-inställningar för att denna funktionalitet ska vara aktiverad.