Regulatoriska pressmeddelanden

Mangold har idag informerats om att Aktiebolaget I.V. Numen Adest har justerat sitt yrkande i tingsrätten och utökat det med ytterligare 49,9 MSEK. I likhet med det krav från Aktiebolaget I.V. Numen Adest som redan ligger i tingsrätten anser Mangold att det tillkommande kravet är grundlöst.

Mangolds styrelse har efter bemyndigandet från bolagsstämman den 18 april 2023 beslutat att påbörja ett program för återköp av aktier för 10,8 MSEK i syfte att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur.

”När vi nu förhoppningsvis går mot ljusare tider är Mangold väl positionerade och står på en stabil finansiell grund med ett konkurrenskraftigt erbjudande anpassat efter våra kunders behov.” – Per-Anders Tammerlöv, VD

Snabbfakta om Mangold

Mangold Fondkommission erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner genom de två segmenten Investment Banking och Private Banking.

Bolaget har sedan det grundades 2000 vuxit kraftigt och gått från den lilla uppstickaren i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom flera av sina tjänsteområden.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Mangold.

Det saknas specifika Cookie-inställningar för att denna funktionalitet ska vara aktiverad.