Mangolds nyhetsrum

Regulatoriskt pressmeddelande

Förändring i Mangolds Ledningsgrupp

Från och med den 1 mars 2023 tar Mangold Fondkommission ABs (”Mangold”) nya General Counsel, Oscar Hagman plats i Ledningsgrupp.

Mangold strävar ständigt efter att vara det kundvänliga och attraktiva alternativet för sparandelösningar. Som ett viktigt led i detta arbete beslutade Mangold redan 2021 att betala tillbaka alla fondprovisioner direkt till kund för både värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.

Juli – September · Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (65,1) mkr · Provisionsnettot uppgick till 53,9 (58,6) mkr · Räntenettot ökade till 5,2 (3,7) mkr · Resultat från andelar i intressebolag uppgick till 3,1 (3,4) mkr · Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 215 (189) · Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -7,7 (52,9) mkr varav Nowonomics AB utgjorde 1,6 mkr Januari – September · Provisionsnettot uppgick till 165,2 (169,7) mkr · Räntenettot ökade till 13,8 (11,7) mkr · Resultat från andelar i intressebolag ökade till 16,9 (5,7) mkr · Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -88,9 (112,6) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -38,9 mkr · Rörelseresultatet uppgick till -19,9 (114,4) mkr

Mangolds intressebolag Resscapital ABs fond Ress Life Investments A/S, som är noterat på Nasdaq Copenhagen, har haft en stark utvecklingen under det gånga året och deras förvaltade kapital (”AUM”) överstiger nu 4 miljarder kronor. Ress Life Investments har under de senaste tolv månader haft en utveckling på över 12 % i USD. Mangold investerade i Resscapital 2018 och äger idag 25 % av bolaget.

Snabbfakta om Mangold

Mangold Fondkommission erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner genom de två segmenten Investment Banking och Private Banking.

Bolaget har sedan det grundades 2000 vuxit kraftigt och gått från den lilla uppstickaren i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom flera av sina tjänsteområden.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Mangold.

Det saknas specifika Cookie-inställningar för att denna funktionalitet ska vara aktiverad.