Kapitaltäckning och likviditet

Här publicerar vi rapporter över kapitaltäckning och likviditet

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12 kap 8) om
offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering för kreditinstitut och värdepappersbolag lämnar Mangold vid varje halvårsskifte samt på årsbasis nedan rapporter.

Våra senaste rapporter

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70