Kapitaltäckning och likviditet

Här publicerar vi rapporter över kapitaltäckning och likviditet

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12 kap 8) om
offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering för kreditinstitut och värdepappersbolag lämnar Mangold periodisk information enligt pelare 3 nedan.

Våra senaste rapporter

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70