Kapitalinstrument förlagslån

Kapitalinstrument

I enlighet med artikel 437.1(c) av Kapitaltäckningsdirektiv ((EU) 575/2013), ska Mangold Fondkommission AB (publ) offentliggöra de fullständiga villkoren för supplementärkapital utgivna av instituten.