Mangold Investment Banking

Emissionstjänster

Mangold är ett av marknadens ledande emissionsinstitut och bistår bolag med rådgivning och projektledning i samband med de flesta företagshändelser på såväl aktiesidan som på räntesidan.

Mangold Emissioner

Mangold Emissionstjänster

Vi bistår bolag med kvalificerad kompetens och rådgivning under hela processen inför och under en emission eller annan bolagshändelse. Dessutom kan vi som emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear erbjuda administrativa emissionstjänster. Kontakta oss i dag om du vill veta mer om hur våra tjänster går till och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag. 

Hjälp kring emissioner

Kontakta oss i dag om du vill veta mer om hur våra emissionstjänster går till och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Mangold Portföljförvaltning

Vi ger dig en fullfjädrad guidning

Mangold är ett av marknadens ledande emissionsinstitut där vår breda kunskap och erfarenhet möjliggör för oss att bistå bolag med såväl rådgivning och projektledning i samband med alla typer av företagshändelser, såväl aktiesidan som på räntesidan. Mangold arbetar med emittenter på Nasdaq Stockholm, Nordic Growth Market, Spotlight Stock Market samt med onoterade bolag.

Tjänsterna omfattar samtliga typer av finansiella instrument där vi hjälper till med hela eller delar av processen. Baserat på kundens behov hjälper vi till vid framtagande av prospekt och övrig emissionsdokumentation såsom anmälningssedlar, tidsplaner och pressmeddelanden. Tjänsterna omfattar även upprättande av transaktionsstrukturer samt koordinering mellan övriga berörda parter i transaktionen (externa rådgivare, Marknadsplatsen, BolagsverketFinansinspektionen och Euroclear Sweden).

 • Företrädesemissioner
 • Riktade nyemissioner
 • Uppköp och apportemissioner
 • Alternativa investeringsfonder (AIF)
 • Svenska depåbevis (SDB)
 • Anslutning av bolag till Euroclear
 • Split och sammanläggning av aktier
 • Obligationslån
 • Konvertibla förlagslån
 • Inlösen av aktier
 • Återköp av aktier
 • Incitamentsprogram, t ex teckningsoptionsprogram

Kontakta oss för Emissioner

Vill du veta mer om våra emissionstjänster, tveka inte att höra av dig.

Oscar Carling
Head of Corporate Sales Oscar Carling +46 8 5030 1587
Lars Lundemo
Corporate Sales Lars Lundemo +46 8 5030 1594
Head of Issuing Services Oscar Källén +46 8 5030 1582

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med våra emissionstjänster är att de ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

 •