Mangold Investment Banking

Emissioner

Mangold är ett av marknadens ledande emissionsinstitut och bistår bolag med rådgivning och projektledning i samband med de flesta företagshändelser på såväl aktiesidan som på räntesidan.

Mangold Emissioner

Mangold Emissionstjänster

Vi bistår bolag med kvalificerad kompetens och rådgivning under hela processen inför och under en emission eller annan bolagshändelse. Dessutom kan vi som emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear erbjuda administrativa emissionstjänster. Kontakta oss i dag om du vill veta mer om hur våra tjänster går till och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag. 

Hjälp kring emissioner

Kontakta oss i dag om du vill veta mer om hur våra emissionstjänster går till och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Mangold Portföljförvaltning

Vi ger dig en fullfjädrad guidning

Mangold är ett av marknadens ledande emissionsinstitut och bistår bolag med rådgivning och projektledning i samband med de flesta företagshändelser på såväl aktiesidan som på räntesidan. Mangold arbetar med emittenter på Nasdaq Stockholm, Nordic Growth Market, Spotlight Stock Market samt med onoterade bolag.

Tjänsterna omfattar alla typer av finansiella instrument och hela eller delar av genomförandet: Prospekt, framtagande av anmälningssedlar och tidsplaner, genomgång av beslutsunderlag och pressmeddelanden samt koordinering mellan övriga berörda parter i transaktionen, såsom andra rådgivare, Bolagsverket, Finansinspektionen och Euroclear Sweden.

Vi bistår i processerna för:

 • Företrädesemissioner
 • Riktade nyemissioner
 • Apportemissioner
 • Inlösen av aktier
 • Återköp av aktier
 • Obligationslån
 • Konvertibla förlagslån
 • Vinstandelslån
 • Incitamentsprogram, t ex teckningsoptionsprogram
 • Split och sammanläggning av aktier
 • Anslutning av bolag till Euroclear

Kontakta oss för Emissioner

Vill du veta mer om våra emissionstjänster, tveka inte att höra av dig.

Oscar Carling
Head of Corporate Sales Oscar Carling +46 (8) 5030 1587
Lars Lundemo
Corporate Sales Lars Lundemo +46 (8) 5030 1594

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med våra emissionstjänster är att de ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

 •