Emission

Teckning av kapitalandelslån i The Single Malt Fund AB (publ)

  • Emittent The Single Malt Fund AB
  • Teckningsperiod 15 jun - 9 aug 2021
Sista svarsdagen har passerat.

VÄLKOMMEN ATT TECKNA KAPITALANDELSLÅN I THE SINGLE MALT FUND AB

(The application form will be found further down on this web page)

The Single Malt Fund erbjuder en investering i en produkt som tidigare varit omöjlig att handla.

Fonden kommer att investera i sällsynt whisky – en produkt med en historiskt enastående avkastning. Som investerare tar du del av värdeökningen och får dessutom chansen att förvärva whiskyn som fonden investerat i, innan den släpps till allmänheten.

The Single Malt Funds prospekt har blivit godkänt av Finansinspektionen och ämnar att notera fondandelarna på en reglerad marknad i Sverige.

The Single Malt Fund har för avsikt att framförallt investera i limiterade upplagor/buteljeringar av färdig whisky, så kallad ”limited & rare whisky”.

Varför en whiskyfond?

The Single Malt Fund har för avsikt att framförallt investera i limiterade upplagor/buteljeringar av färdig whisky, så kallad ”limited & rare whisky”.

Anledningen till det är att det finns mycket speciella och förmånliga strukturella faktorer som gör denna heterogena marknad mycket intressant ur ett investeringsperspektiv:
Det finns en starkt växande global efterfrågan, särskilt vad gäller segmentet Single Malt. Denna ser vi framförallt i USA, men även i östra Asien (APEC) och mellanöstern (EMEA). Indien och Kina visar också mycket god tillväxt för Single Malt, särskilt exklusiva och limiterade utgåvor. Det görs stora investeringar från de ledande internationella producenterna för att skjuta fart på dessa två gigantiska marknader. Produktionen av whisky är tidskrävande och långsam, där ledtiderna för kvalitetswhisky ofta är 10-15 år eller längre. Således blir den starka och växande efterfrågan svår att matcha.

Vidare har limiterad whisky, som fonden avser investera i, egenskapen att konsumeras och därmed minskar tillgången/utbudet med tiden. Med minskat utbud av en specifik whisky stiger priset.

Att hela marknaden ser en kraftig prisuppgång drivs således av två faktorer. Utbudet minskar över tiden och inkomstförbättringar på många utvecklingsmarknader möjliggör en ökad köpkraft, vilken i sin tur driver efterfrågan.