Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 B i Terranet AB

  • Emittent Terranet AB
  • Utnyttjandeperiod 28 feb - 11 mar 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Terranet AB

Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar mjukvara med tillämpningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var exklusivt utvalt till innovationsplattformen Startup Autobahn vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund och Stuttgart.

Terranet AB är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamn TERRNT-B.

Läs mer på bolagets hemsida, www.terranet.se

Bakgrund

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) emitterade under det andra kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO4 B. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO4 B

Utnyttjandeperiod: 28 februari 2022 – 11 mars 2022

Emissionsvolym: 14 319 634 teckningsoptioner av serie TO4 B. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 14 319 634 aktier och kan tillföra upp till cirka 8,0 MSEK, före emissionskostnader.

Teckningskurs: Teckningskursen per teckningsoption uppgår till 0,56 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO4 B: 9 mars 2022