Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 B i Terranet AB

  • Emittent Terranet AB
  • Utnyttjandeperiod 23 aug - 3 sep 2021
Sista svarsdagen har passerat.

Om Terranet

Terranet (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar inbäddad mjukvara med tillämpningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var exklusivt utvalt till innovationsplattformen Startup Autobahn vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund och Stuttgart.

Terranet AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Läs mer på: www.terranet.se/en/

Bakgrund

Terramet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) genomförde under det andra kvartalet 2020 en emission av units beståendes av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 B, TO2 B samt TO3 B. Varje teckningsoption av serie TO3 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO3 B

Teckningsperiod: 23 augusti 2021 – 3 september 2021

Emissionsvolym: 50 502 653 teckningsoptioner av serie TO3 B berättigar till teckning av 50 502 653
B-aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 40,4 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 0,80 SEK per B-aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie T03 B: 27 augusti 2021

Utspädning m.m.: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 505 026,53 SEK, från 2 649 132,56 SEK, till 3 154 159,09 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 50 502 653 B-aktier, från 264 913 256 aktier (fördelat på 1 137 463 A-aktier och 263 775 793 B-aktier), till 315 415 909 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 19,1 procent av antalet aktier och cirka 19,0 procent av antalet röster.