Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i Ecore Group AB

  • Emittent Ecore Group AB
  • Teckningspris 1.14 SEK / Aktie
  • Teckningsperiod 2 maj - 16 maj 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Kort om Ecore Group

Ecore Group är verksamma inom detaljhandelsbranschen. Bolaget driver och förvaltar över en E-handelsplattform. Utbudet är brett och inkluderar exempelvis kläder, skor och accessoarer, som säljs under egna eller övriga varumärken. Den långsiktiga visionen är att förvärva, utveckla och driva flera plattformar på sikt inom e-handel. Kunderna är huvudsakligen privata aktörer, där störst verksamhet återfinns inom den skandinaviska marknaden.

 

Teckningsperiod: 2 maj – 16 maj 2022.

Teckningskurs: 1,14 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym: Cirka 6 MSEK

Villkor: För varje en (1) teckningsoption av serie TO 2 kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i Ecore Group AB.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO2: 12 maj 2022.