Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i TopRight Nordic AB

Om TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion. Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag m.fl. Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar. Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen

Läs mer på bolagets hemsida, www.toprightnordic.com

Bakgrund

TopRight Nordic AB (publ) (”TopRight” eller ”Bolaget”) genomförde under det fjärde kvartalet 2020 en emission av teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1

Utnyttjandeperiod: 4 oktober 2021 – 18 oktober 2021.

Emissionsvolym: 5 021 513 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 5 021 513 aktier och kan tillföra upp till cirka 24,5 MSEK, före emissionskostnader.

Teckningskurs: Teckningskursen per teckningsoption ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nordic SME under perioden från och med den 17 september 2021 till och med den 30 september 2021, dock lägst kvotvärdet för TopRights aktier och högst 10,20 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 11 oktober 2021.

TopRight Nordic AB (publ) logotyp
  • AnmälningssedelHämta anmälningssedel
  • EmittentTopRight Nordic AB (publ)
  • Teckningspris4,89
  • ValutaSEK
  • Utnyttjandeperiod okt 04 - okt 18 2021
  • Teckning: En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget
  • Erbjudandets storlek: Högst 5 021 513 teckningsoptioner av serie TO1
  • Teckningskurs: 4,89
  • Emissionsvolym; Maximalt kan 5 021 513 aktier nyemitteras och TopRight kan tillföras upp till ca 24,5 MSEK