Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Realfiction Holding AB

  • Emittent Realfiction Holding AB
  • Utnyttjandeperiod 9 nov - 22 nov 2021
Sista svarsdagen har passerat.

Om Realfiction Holding AB

Realfiction utvecklar teknik inom mixed reality. Mixed reality är en sammanslagning av verkliga och virtuella världar för att producera nya miljöer och visualiseringar där fysiska och digitala objekt samexisterar och interagerar i realtid. Bolaget levererar via en teknologiplattform lösningar till B2B-marknaden. Mer information på www.realfiction.com

Bakgrund

Realfiction Holding AB (”Realfiction” eller ”Bolaget”) emitterade under det fjärde kvartalet 2020 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1
Utnyttjandeperiod: 9 november 2021 – 22 november 2021.
Teckningskurs: 11,46 SEK per aktie.
Emissionsvolym: 1 527 789 teckningsoptioner av serie TO1 Vid fullt utnyttjande nyemitteras 1 527 789 aktier och kan tillföra upp till cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 15 november 2021.