Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Mandel Design Group AB

  • Emittent Mandel Design Group AB
  • Utnyttjandeperiod 13 sep - 27 sep 2021
Sista svarsdagen har passerat.

Bakgrund

Mandel Design Group AB (”Mandel” eller ”Bolaget”) startades 2019 ur idén att skapa ett förvärvsintensivt e-handelsbolag inom detaljhandel med inriktning mot mode och accessoarer. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i juni 2020 och har sedan dess genomfört ytterligare förvärv med syfte att skapa synergieffekter och bredda Bolagets produktportfölj.

Bolaget genomförde under det andra kvartalet 2021 en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 och TO2.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1

Villkor: En (1) Teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Utnyttjandeperiod: 13 september, 2021 – 27 september, 2021.

Teckningskurs: 1,97 SEK, motsvarandes 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden från och med den 30 augusti 2021 till och med den 10 september 2021.

Emissionsvolym: 5 272 278 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras
5 272 278 aktier, och Bolaget kan tillföras upp till cirka 10,5 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 23 september 2021.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner: Om du har dina teckningsoptioner hos en bank/förvaltare ska du kontakta din förvaltare för att begära utnyttjande av
teckningsoptioner.

Direktregistrerade teckningsoptioner: Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade på
ett VP-konto ska teckning ske genom inskickande av anmälningssedel