Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Kollect on Demand Holding AB (publ)

Om Kollect

Kollect grundades i Waterford, Irland och är en innovatör och förnyare inom avfallsindustri som är noterad på Nasdaq First North Growth Market (symbol: KOLL) och Mangold Fondkommission AB är företagets certifierade rådgivare (tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.se, www.mangold.se).

Företaget erbjuder tjänster för två typer av kunder: de som arrangerar att få avfall hämtade (hushållsavfall, containers samt skräp borttagning) via Kollects webbaserade bokningssystem och de som använder BIGbin smart compactor soptunnor för lämning av avfall.

Tjänsterna inkluderar hushålls-, dörr-till-dörr-insamling, kommersiell uppsamling av skräp, hyra (container) -hyrning och skräpavlägsning såsom möbler och andra stora föremål.

Mer information finns www.kollect.ie.

Bakgrund

Kollect on Demand Holding AB (”Kollect” eller ”Bolaget”) genomförde under det tredje kvartalet 2020 en riktad emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1. I samband med den riktade emissionen delade Kollect även ut teckningsoptioner av serie TO1 till Bolagets befintliga aktieägare, där aktieägare per avstämningsdagen den 11 september 2020 erhöll en (1) teckningsoption av serie TO1 för varje två (2) innehavda aktier.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1

Utnyttjandeperiod: 9 augusti, 2021 – 20 augusti, 2021.

Emissionsvolym: 3 692 805 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras
3 692 805 aktier, och Bolaget kan tillföras upp till cirka 30,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 8,28 SEK, motsvarandes 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 26 juli 2021 till och med den 6 augusti 2021.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 18 augusti 2021.

Kollect on Demand Holding AB (publ) logotyp
  • EmittentKollect on Demand Holding AB (publ)
  • Teckningspris8,28 SEK
  • Utnyttjandeperiod aug 09 - aug 20 2021
  • Teckning: En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Kollect on Demand
  • Erbjudandets storlek: Högst 3 692 805 teckningsoptioner av serie TO1
  • Teckningskurs: 8,28 SEK per aktie
  • Emissionsvolym: Maximalt kan 3 692 805 nya aktier emitteras och Kollect kan tillföras upp till cirka 30,6 MSEK