Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Cereno Scientific AB (publ)

  • Emittent Cereno Scientific AB (publ)
  • Teckningsperiod 15 sep - 29 sep 2021
Sista svarsdagen har passerat.

Om Cereno Scientific

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension ( och tr ombosindikationer. CS1 är en HDAC hämmare (som verkar som en epigenetisk modulator med anti trombotiska, anti inflammatoriska, anti fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. CS1s epigenetiska mekanism är ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Dessutom har Cereno två lovande prekliniska utvecklingsprogram som heter CS014 och CS585 vilka är inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den svenska Spotlight Stock Market (CRNO B).

Mer information på www.cerenoscientific.se

Bakgrund

Cereno Scientific AB (”Cereno” eller ”Bolaget”) emitterade under det fjärde kvartalet 2020 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1
Teckningsperiod: 15 september 2021 – 29 september 2021
Teckningskurs: 2,85 SEK per aktie av serie B.
Emissionsvolym: 34 519 281 teckningsoptioner av serie TO1 Vid fullt utnyttjande nyemitteras 34 519 281 aktier av serie B och kan tillföra s upp till cirka 98,4 MSEK före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 27 september 2021.