Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 i Hedera Group AB (publ)

  • Emittent Hedera Group AB (publ)
  • Teckningspris 3.35 SEK / Aktie
  • Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 4 16 maj - 30 maj 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Hedera Group AB (publ)

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt assistansverksamhet. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, Hedera Nurse, Assistanspoolen och Livsanda Care AB erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Bakgrund

Hedera är verksamma inom vård och omsorg som riktar sig mot både den privata och den offentliga sektorn i Sverige. Inom bemanning omfattas läkare och sjuksköterskor med olika specialistinriktning. Primärvård, psykiatri, gynekologi är några av de områden Hedera verkar inom. Hedera erbjuder även personlig assistans.

Hedera har etablerat en framgångsrik modell för att identifiera, förvärva och integrera välskötta bolag inom vård och omsorg. Sedan börsnotering 2016 har Hedera genomfört flera förvärv, varav ett under 2021. Storleken på förvärven har historiskt sett uppgått till mellan 50 och 100 miljoner, men förväntas bli större i takt med att koncernen växer samt i syfte att förverkliga finansiella mål.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 4

Teckningsperiod: 16 maj – 30 maj 2022.

Emissionsvolym: Cirka 1,6 MSEK.

Villkor: För varje en (1) teckningsoption av serie TO 4 kan innehavaren teckna en komma tio (1,10) nya aktier i Hedera Group AB (publ).

Teckningskurs: Teckningskursen per teckningsoption uppgår till 3,35 SEK per aktie.