Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 i Northern CapSek Ventures AB

  • Emittent Northern CapSek Ventures AB (publ)
  • Teckningspris 3.25 SEK / Aktie
  • Nyttjandeperiod 30 maj - 13 jun 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (publ) är ett investmentbolag, baserat i Göteborg, som investerar i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller och som har potential att etablera sig internationellt i större skala. Bolaget består av långsiktiga och engagerade ägare med ett team som har lång erfarenhet av att investera i tillväxtbolag.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 3

Teckningsperiod: 30 maj – 13 juni 2022.

Emissionsvolym: Cirka 14,9 MSEK.

Villkor: För varje en (1) teckningsoption av serie TO 3 kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i Northern CapSek Ventures AB (publ).

Teckningskurs: Teckningskursen per teckningsoption uppgår till 3,25 SEK per aktie.