Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i Northern CapSek Ventures AB

  • Emittent Northern CapSek Ventures AB
  • Utnyttjandeperiod 18 okt - 29 okt 2021
Sista svarsdagen har passerat.

Bakgrund

CapSek är ett investmentbolag baserat i Göteborg som investerar i bolag (”Målbolag” eller ”Portföljbolag”) i expansionsfas, främst inom teknologisektorn. Bolaget samarbetar med externa investeringsmöjligheter som investerar och utvecklar potentiella Målbolag i tidig fas vilket möjliggör för Bolaget att, efter gallringsprocessen, investera i Målbolag i samband med att Målbolaget ska ta in kapital för nästa expansionsfas. Dessa investeringsaktörer är främst företag eller nätverk som är engagerade i bolag i ett tidigt stadie och som hjälper Målbolagen med strukturkapital för att växa.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO2

Villkor: En (1) Teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Utnyttjandeperiod: 18 oktober, 2021 – 29 oktober, 2021.

Teckningskurs: 3,25 SEK, motsvarandes 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under mätperioden från och med den 4 oktober 2021 till och med den 15 oktober 2021.

Emissionsvolym: 4 608 140 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt utnyttjande nyemitteras
4 608 140 aktier, och Bolaget kan tillföras upp till cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 27 oktober 2021.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner: Om du har dina teckningsoptioner hos en bank/förvaltare ska du kontakta din förvaltare för att begära utnyttjande av teckningsoptioner.

Direktregistrerade teckningsoptioner: Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade på
ett VP-konto ska teckning ske genom inskickande av anmälningssedel