Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 14 B i Obducat AB

  • Emittent Obducat AB
  • Teckningspris 1.07 SEK / Aktie
  • Teckningsperiod 4 apr - 15 apr 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Obducat AB

Obducat utvecklar och levererar innovativa teknologier med fokus på litografiska produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro-och nanostrukturer för användning vid massproduktion såväl som forskning och  utveckling. Bolaget erbjuder produkter och tjänster med fokus på;

  • Nanoimprint litografi
  • Resist processing
  • Våt processing

Därutöver erbjuder Obducat också produktionsservice, baserad i bolagets renrumsanläggning i Lund

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 14 B

Teckningsperiod: 4 april – 15 april 2022.

Emissionsvolym: 14 583 799 teckningsoptioner av serie TO 14 B. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 14 583 799 aktier av serie B och Bolaget kan tillföras upp till cirka 15,6 MSEK.

Villkor: För varje en (1) teckningsoption av serie TO 14 B kan innehavaren teckna en (1) ny aktie av serie B i Obducat AB.

Teckningskurs: Teckningskursen per teckningsoption uppgår till 1,07 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 14 B: 12 april 2022.