Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i MBRS Group AB

  • Emittent MBRS Group AB
  • 1 feb - 15 feb 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om MBRS Group

MBRS Group (f.d WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory, de tre distributionsplattformarna Campadre, Members.com och Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Gruppens intäkter för perioden januari 2021 – september 2021 uppgick till 428 miljoner kronor, varav drygt 80% är hänförligt till digitala kanaler. Bolaget har ett högt fokus på kund i alla sina verksamheter vilket synliggörs av hög kundnöjdhet samt en växande kundklubb med fler än 2,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet genomsyrar bolagets arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på NGM med tickern ”WRSD” (under namnändring till ”MBRS”).

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

Villkor: En (1) Teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Utnyttjandeperiod: 1 februari 2022 – 15 februari 2022.

Teckningskurs: 10,50 SEK, motsvarandes 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM under mätperioden från och med den 15 januari 2022 till och med den 31 januari 2022.

Emissionsvolym: 766 667 teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras
766 667 aktier, och Bolaget kan tillföras upp till cirka 8 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1: 11 februari 2022.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner: Om du har dina teckningsoptioner hos en bank/förvaltare ska du kontakta din förvaltare för att begära utnyttjande av teckningsoptioner.

Direktregistrerade teckningsoptioner: Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade på
ett VP-konto ska teckning ske genom inskickande av anmälningssedel.