Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B i PExA AB

  • Emittent PExA AB
  • Teckningspris 0.53 SEK / Aktie
  • Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 1 B 20 jun - 4 jul 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om PExA AB

PExA utvecklar, producerar och marknadsför ett forskningsinstrument för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Bakgrund

Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från professor Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och bygger på en helt ny metod för att samla in material från de små luftvägarna: partiklar i utandningsluft. En efterföljande analys av partiklarna gör det möjligt att på ett enkelt sätt identifiera kemiska förändringar i sammansättningen och identifiera potentiella biomarkörer för lungsjukdomar

PExA förser lungforskare med en enkel och icke-invasiv metod (dvs. utan kroppsligt ingrepp) för insamling av mikroskopiska partiklar, potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från det vätskeskikt som täcker de små luftvägarna. Syftet är att underlätta utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 1 B

Teckningsperiod: 20 juni – 4 juli 2022.

Emissionsvolym: Cirka 9,1 MSEK.

Villkor: För varje två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 B kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i PExA AB.

Teckningskurs: Teckningskursen per teckningsoption uppgår till 0,53 SEK per aktie.