Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie 5 (TO 5) i Mantex Aktiebolag

  • Emittent Mantex Aktiebolag
  • Teckningspris 1.09 SEK / Aktie
  • Utnyttjandeperiod 19 apr - 3 maj 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Mantex Aktiebolag

Mantex Aktiebolag utvecklar system som analyserar organiskt material, byggt på röntgenteknik särskilt anpassad för industriella processer. Bolagets system analyserar och producerar exempelvis mätdata relaterat till fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Bolagets kunder återfinns bland aktörer inom pappersmassa- och tyngre industrisektor. Huvudkontoret ligger i Kista.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 5

Teckningsperiod: 19 april – 3 maj 2022.

Emissionsvolym: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 kommer Bolaget tillföras cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader.

Villkor: För varje en (1) teckningsoption av serie TO 5 kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i Mantex Aktiebolag.

Teckningskurs: Teckningskursen uppgår till 1,09 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 5: 29 april 2022.