Emission

Inbjudan till teckning av vinstandelslån i Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)

BAKGRUND och PLACERINGSINRIKTNING

Fastighetsräntefonden Tessin erbjuder kort- till medelfristig direktutlåning till företag och andra associationsformer med säkerhet i fastighet. Målet är att uppnå en god riskjusterad avkastning utan direkt korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden skiljer sig från de flesta andra räntefonder då den framförallt investerar via direktutlåning av sina medel till juridiska personer mot säkerhet i fastighet.

Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vid fondens eventuella konkurs riskerar fondens investerare inte mer än det investerade kapitalet. Fonden ska över tid tillämpa en riskspridningsstrategi i sin portföljsammansättning genom att sprida lånen över bland annat diverse fastighetstyper, löptider, avkastningsnivåer och geografisk anknytning.

Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning, med en nettoavkastning på ca 6-8 procent per år, samt att den ska leverera avkastning oberoende investeringar på börsen och investeringarna ska göras givet rådande marknadsläge och avkastningskrav på marknaden.

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring (KF) eller ett investeringssparkonto (ISK), vänligen kontakta er bank/förvaltare för teckning av detta värdepapper.

HUVUDSAKLIG MARKNAD

Den geografiska marknaden som berörs av utlåning är juridiska personer med säte i Sverige.

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) logotyp
  • EmittentFastighetsräntefonden Tessin AB (publ)
  • TeckningsprisNominellt 1 SEK (minsta teckning 100 000)
  • ValutaSEK
  • Teckningsperiod nov 01 - nov 30 2021
  • Anmälningstid: Löpande månadsvis, sista dag för teckning 1 bankdag innan dagen för respektive emission
  • Minsta teckning: 100 000 SEK
  • Betalning: Mot avräkningsnota alternativt leverans mot likvid på depå (DVP)