Emission

Inbjudan till teckning av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB

Om Nordic Tech Fund

Nordic Tech Fund är en ny typ av venture fond — en fond där allmänheten kan vara med och investera i nya spännande svenska techbolag i tidiga skeden. Målet är att skapa en publik fondstruktur som ska bidra till att odla fram en mängd nya svenska och nordiska teknikbolag samtidigt som vi genererar en hög avkastning till investerarna.

Även om Nordic Tech Fund är en bred teknikfond kommer fondens inriktning centreras till att bygga en portfölj huvudsakligen bestående av mjukvarubolag profilerade inom Internet of Things (IoT), Artificiell Intelligens (AI)/Machine Learning (ML) och Computer Gaming (Datorspel) samt bolag med Software as a Service (SaaS) som affärsmodell. Inriktningen matchar väl med teamets tidigare erfarenheter och kompetens samt ligger i linje med svenska styrkeområden.

Erbjudandet är utan förbehåll öppet för allmänheten i Sverige såväl som för institutionella investerare i Sverige och andra länder där Bolaget har tillstånd att bedriva gränsöverskridande verksamhet.

Inriktning

Även om Nordic Tech Fund är en bred teknikfond kommer fondens inriktning centreras till att bygga en portfölj huvudsakligen bestående av mjukvarubolag profilerade inom Internet of Things (IoT), Artificiell Intelligens (AI)/Machine Learning (ML) och Computer Gaming (Datorspel) samt bolag med Software as a Service (SaaS) som affärsmodell. Inriktningen matchar väl med teamets tidigare erfarenheter och kompetens samt ligger i linje med svenska styrkeområden.

Team

Teamet för portföljförvaltning i Nordic Tech Fund har stor erfarenhet av den omfattande process bakom att hitta rätt bolag, genomföra investeringar samt bygga värde i onoterade techbolag. Sammantaget har ledning, styrelse och rådgivare tidigare genomfört ett stort antal investeringar och ett flertal exits. Därmed finns förutsättningarna för att:

 • Noggrant gallra fram rätt bolag
 • Säkerställa att alla avtal finns på plats samt att bolagen blir genomlysta på djupet
 • Använda rätt nätverk för att kunna arbeta tillsammans med de bästa medfinansiärerna inom respektive teknikområde.
 • Säkerställa riskminimering genom att investera i många bra bolag och se till att komma in i dem på rätt värderingsnivå.

Sammanfattningsvis:

 1. 150mkr hämtas in under fondens första år.
 2. Första teckningsperiod är 17 maj – 23 juni. Minsta insats är 50 000 kr.
 3. Fondperioden är 7 år.
 4. Marknadsnotering på NGM är på gång, vilket gör att investerarnas fondandandelar blir likvida.

HUVUDSAKLIG MARKNAD

Bolaget investerar i huvudsak i onoterade bolag med säte i Sverige.

Nordic Tech Fund AB logotyp
 • EmittentNordic Tech Fund AB
 • TeckningsprisNominellt 1 SEK (Minsta teckning 50 000)
 • ValutaSEK
 • Teckningsperiod maj 17 - jun 23 2021