Emission

Inbjudan till teckning av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB

  • Emittent Nordic Tech Fund AB
  • Teckningsperiod 26 nov - 22 dec 2021
Sista svarsdagen har passerat.

Om Nordic Tech Fund

Nordic Tech Fund är en ny typ av riskkapitalfond — en fond där allmänheten kan vara med och investera i nya spännande svenska techbolag i tidiga skeden. Målet är att skapa en publik fondstruktur som ska bidra till att odla fram en mängd nya svenska och nordiska teknikbolag samtidigt som vi genererar en hög avkastning till investerarna.

Fonden har idag 9 svenska techbolag i portföljen och siktar på är att investera i totalt 20-30 bolag. Målsättningen är att ge hög avkastning genom att ge investerare exponering mot spännande nya teknikbolag innan de noteras på börsen eller säljs till andra större bolag.

Erbjudandet är utan förbehåll öppet för allmänheten i Sverige såväl som för institutionella investerare i Sverige och andra länder där Bolaget har tillstånd att bedriva gränsöverskridande verksamhet.

Inriktning

Även om Nordic Tech Fund är en bred teknikfond kommer fondens inriktning centreras till att bygga en portfölj huvudsakligen bestående av mjukvarubolag profilerade inom Internet of Things (IoT), Artificiell Intelligens (AI)/Machine Learning (ML) och Computer Gaming (Datorspel) samt bolag med Software as a Service (SaaS) som affärsmodell. Inriktningen matchar väl med teamets tidigare erfarenheter och kompetens samt ligger i linje med svenska styrkeområden.

Team

Teamet för portföljförvaltning i Nordic Tech Fund har stor erfarenhet av den omfattande process att hitta rätt bolag, genomföra investeringar samt bygga värde i onoterade techbolag. Sammantaget har ledning, styrelse och rådgivare tidigare genomfört ett stort antal investeringar och ett flertal exits. Därmed finns förutsättningarna för att:

  • Noggrant gallra fram rätt bolag
  • Säkerställa att alla avtal finns på plats samt att bolagen blir genomlysta på djupet
  • Använda rätt nätverk för att kunna arbeta tillsammans med de bästa medfinansiärerna inom respektive teknikområde.
  • Säkerställa riskminimering genom att investera i många bra bolag och se till att komma in i dem på rätt värderingsnivå.

Sammanfattningsvis:

  1. 150 mkr hämtas in under fondens första år.
  2. Tredje teckningsperioden är 26 november – 22 december. Minsta insats är 50 000 kr.
  3. Fondperioden är 7 år.
  4. Fonden är noterad på NGM Nordic AIF.

HUVUDSAKLIG MARKNAD

Bolaget investerar i huvudsak i onoterade bolag med säte i Sverige.