Emission

Inbjudan till teckning av units i Twiik AB

  • Emittent Twiik AB
  • Teckningspris 3.60 SEK / Aktie
  • Teckningsperiod 8 jun - 22 jun 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Twiik AB

Twiik utvecklar framtidens plattform och marknadsplats för digital träning och coaching. Bolagets plattform gör det möjligt för tränare och gym, oavsett storlek, att skapa innovativa träningstjänster och därmed digitalisera sin affär. Vidare kombinerar Bolaget en SaaS-lösning med en marknadsplats för digital träning.

Twiiks affärsidé består i att låta tränare och gym skapa träningsupplägg som sedan kan distribueras digitalt på flera sätt. Bolaget tar betalt av tränare och gym dels genom licens för plattformen samt genom intäktsdelning av den försäljning som tränare och gym har gentemot sina konsumenter eller enterprisekunder.

Motiv för erbjudandet

Twiik avser fortsätta skala upp licens- och marketplaceaffären, då Bolaget tills nu befunnit sig i en utvecklingsfas av plattformen, har marknadsföringen inte legat i fokus. Det görs genom investeringar i marknadsföring och i viktig plattformsutveckling. I samband med den nu förestående kapitaliseringen avser Bolaget utöka sina marknadsföringsinsatser gentemot tränare, gym och slutkonsument, samt utökad automatisering av detta. Detta innebär att Twiiks plattform gör det lättare för tränaren att marknadsföra sitt innehåll och därmed sälja mer. Exempelvis så kan Twiik integrera direkt mot Facebook, eller upphandla banners där tränares innehåll syns automatiskt om de aktiverar detta.

Målsättningen är att investeringarna ska leda till ökade återkommande intäkter (ARR) och fortsatt ökad försäljning till konsument. Marknadsinvesteringarna görs dels genom utökad varumärkesbyggnad och synlighet, dels genom direkta marknadsaktiviteter både i Sverige och på andra utvalda marknader.

Villkor för företrädesemissionen

Emissionsbelopp: Cirka 12,1 MSEK.

Villkor: För varje en (1) på avstämningsdagen den 3 juni 2022 innehavd aktie erhölls en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2.

Teckningskurs: 3,60 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Handel med uniträtter: 8 juni 2022 till och med den 17 juni 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 70 procent av erbjudandet.