Emission

Inbjudan till teckning av Units i Paydrive AB

  • Emittent Paydrive AB
  • 23 nov - 7 dec 2021
Sista svarsdagen har passerat.

För fler artiklar, se längst ner på sidan.

Om Bolaget

Insurtechbolaget Paydrive AB grundades 2013 av Andreas Broström och har sedan 2016 erbjudit betala-för–de-mil-du-kör-försäkringar på den svenska marknaden. Paydrive AB erbjuder på ett nytt och innovativt sätt bilförsäkringar. Utifrån insamling av data baserad på antal körda mil erbjuder företaget en personlig försäkring som uppmuntrar till säker, hållbar och kostnadseffektiv körning. 2019 belönades man med Svenska Försäkringsföreningens årliga pris. Paydrive har sedan en tid också en specifik Tesla-försäkring och ett nära samarbete med Telia.

Vision och strategi

Paydrives vision är att med tillämpad riskreducerande teknik erbjuda de bästa kundfördelarna och därigenom vara det ledande nordiska insurtechbolaget. Bolaget vision är vidare att bli den största utmanaren inom bilförsäkringar i Sverige och exportera tillämpningar genom att erbjuda en teknikoberoende SaaS-lösning på Bolagets risk-scoringmodell till andra europeiska försäkringsbolag eller lansera lokalt under eget varumärke.

Bolaget planerar att lansera nya produkter, varav hemförsäkring testas för närvarande med olika tekniker som ska underlätta vardagslivet för konsument, samt minska risken för skador i hemmet. Bolaget har som ambition att i framtiden även erbjuda livförsäkringar. Dessa produkter lanseras i ett inledande skede främst gentemot befintliga bilförsäkringskunder. Detta för att bredda kunderbjudandet och på så vis öka kundlojaliteten. Exportmöjligheterna av bolagets metodik och algoritm QOTA, ska testas både genom en licens/SaaS-affär och egen etablering under eget varumärke, beroende på de lokala marknadsförutsättningarna. Allt eftersom att Bolaget samlar in mer data om Bolagets kundgrupp, kommer Bolaget lyckas att expandera deras produktutbud.

Bakgrund

Paydrive AB (“Paydrive” eller “Bolaget”) grundades för att med så kallad användningsbaserad försäkring kunna erbjuda billigare bilförsäkring till konsumenten. Med tillgänglig teknik och data har Paydrive utvecklat en kombination av tekniklösningar och med dataanalys skapat en riskmodell som även minskar försäkringsgivarens risk och därmed skapar en långsiktig och uthållig prisfördel för Paydrive. Den premiesättande algoritmen QOTA (Quarterly Optimised Telematics Algorithm) använder, förutom de traditionella parametrarna som används vid premieprissättning inom försäkring, även realtidsdata från antal körda mil såväl som hur dessa mil körs. Konsumentens premie kan på så vis sättas mer rättvist och helt individuellt.

Motiv

Förutom att fortsätta investera i den lönsamma svenska marknaden, både i form av beprövad förmedlingsmetodik, såväl som affärsutvecklande möjligheter, planerar Bolaget för internationell expansion. Expansionen sker genom nyetablering under eget varumärke eller genom rena SaaS- eller licensaffärer av QOTA. Utöver Paydrives bilförsäkring planerar Bolaget att bredda produktportföljen med fler användningsbaserade försäkringstillämpningar (UBI), genom exempelvis en hemförsäkring och en livförsäkring, där riskreducerande teknik appliceras för att med samma utgångspunkt som inom bilförsäkring kunna premieberäkna mer rättvist och även underlätta för kunden. Med kommande försäkringar utforskar Bolaget nya tekniska lösningar för att skapa en bättre och billigare produkt för konsumenten, samt minska risken för försäkringsgivaren. Det finns även planer att erbjuda Paydrives teknik till andra försäkringsbolag genom intäktsdelning. Bolagets ambition är att skapa en diversifierad intäktsmodell och bygga en portfölj som tilltalar en bred målgrupp.

Villkor för emissionen

Villkor: Varje Unit innehåller tre (3) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en aktiekurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under 10 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 22 SEK per aktie.

Teckningskurs: 51,30 SEK/Unit.

Teckningsperiod: 23 november – 7 december 2021.

Marknadsplats: NGM Nordic SME.

Invest Talks – DI.se 

Artikel Dagens PS – De ritar om kartan för försäkringsmarknaden

Artikel Dagens PS – Noteringsaktuella Paydrive växlar upp motorförsäkringarna

Artikel Dagens PS – De levererar lösningar för framtidens bilförsäkringar

Artikel SakochLiv -Paydrive siktar internationellt efter notering på NGMs SME-lista

dagensps.se