Emission

Inbjudan till teckning av units i Nicoccino Holding AB (publ)

  • Emittent Nicoccino Holding AB (publ)
  • Teckningspris 18.00 SEK / Unit
  • Teckningsperiod 16 maj - 15 jun 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Nicoccino Holding AB (publ)

Nicoccino Holding AB (publ) tillverkar orala nicotine strips genom sitt dotterbolag Nicoccino AB. Nicotine strips är en helt ny produktkategori inom nikotinbranschen som erbjuder användaren ett snabbt och diskret sätt att åtnjuta nikotin. Produkten är endast 0,07 mm tunn, väger enbart 70 mg och innehåller 1 mg nikotin. Nicotine strips placeras under överläppen likt traditionella nikotinportioner och snus. Genom Nicoccinos patenterade teknologi frigörs nikotinet på endast några minuter och produkten löses upp utan att lämna några rester i munnen. Produkten är primärt avsedd att erbjuda rökare ett alternativ i situationer där de inte kan eller väljer att inte röka. Nicoccinos nicotine strips är patenterade i 54 länder fram till 2033.

Bakgrund och motiv för erbjudandet

I oktober 2020 genomförde Nicoccino en emission för att möjliggöra investering i en produktionskedja där filmråvaran skulle produceras hos kontraktstillverkare och tillskärning och paketering skulle ske i egen regi. Efter testproduktion och kontakt med flera kontraktstillverkare har det konstaterats att kontraktstillverkning vare sig erbjuder den lönsamhet eller flexibilitet och kontroll som eftersträvas. För att uppnå den flexibilitet och kontroll som eftersträvas, till en högre lönsamhet, är ambitionen nu att etablera en fullskalig automatiserad produktionslinje i egen regi. De viktigaste investeringarna är iordningsställandet av en produktionsanläggning samt anskaffande av en coatingmaskin för produktion av filmråvara. Produktion av filmråvara utgör det första steget i produktionsprocessen, följt av tillskärning och paketering vilket Nicoccino redan har investerat i.

Med denna produktionsanläggning på plats kommer Nicoccino att, med full kontroll och flexibilitet, kunna producera fler än 2 miljoner konsumentförpackningar per år, till konkurrenskraftiga priser.

Nettolikviden om cirka 23 MSEK avses användas enligt följande:

  • Inköp av coatingmaskin: cirka 58 procent av Erbjudandet
  • Driftskostnader: cirka 22 procent av Erbjudandet
  • Investeringar i produktionsanläggning: cirka 13 procent av Erbjudandet
  • Marknadsföring: cirka 4 procent av Erbjudandet
  • Inköp av blandningscontainer: cirka 3 procent av Erbjudandet

Villkor för Företrädesemissionen

Emissionsbelopp: Cirka 24,9 MSEK.

Villkor: Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt och femton (15) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, beståendes av sex (6) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1.

Teckningskurs: 18,00 SEK per unit.

Handel med uniträtter: 16 maj 2022 till och med den 24 maj 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 65 procent av erbjudandet.

  • Fredrik Laurell, VD för Nicoccino, presenterade på Aktiedagen i Göteborg den 16 maj